ภาพดอกไม้ นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (4)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
21/11/2008
ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น) ดอกไม้ในนิทรรศการ (คลิกที่ภาพจะได้ภาพขนาดใหญ่ขึ้น)
ที่มา: 
นฤมล บึงมูล

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลา ๑๑.๐๗ น. หลังเที่ยง(ตามเวลาในประเทศอังกฤษ) ณ สถานพยาบาล เลขที่ ๔๘ Lexham gardens กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระนามในพระสูติบัตรเมื่อแรกประสูติ คือ เมย์ ตามเดือนที่ประสูติ

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีพระอนุชา ๒ พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระภัทรมหาราช

ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา ๒ นาฬิกา ๕๔ นาที ในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ สิริพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๗ เดือน ๒๗ วัน
(อ้างอิงที่มา : http://www.hrh84yrs.org/)

พระเมรุ

พระเมรุใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์เมื่อตายใช้ราชาศัพท์ว่า ทิวงคต
หรือ สิ้นพระชนม์ ในพระเมรุไม่มีพระเมรุทอง (โดย ศาสตราจารย์ น.อ.สมภพ ภิรมย์ ร.น. ราชบัณฑิต ที่มา : กระทู้ "พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ "
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2006/11/K4862392/K486239...)

ดอกไม้ที่ใช้ประดับพระเมรุ
ดอกไม้จะเน้นสีฟ้า ม่วง และใช้จำนวนดอกไม้ทั้งสิ้น ๘๔ ชนิดตามพระชมมายุของสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ประดับอยู่ทั่วบริเวณพระเมรุและรายรอบนิทรรศการเกี่ยวกับพระองค์