วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
24/11/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://lanna.mju.ac.th/ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์


พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บนดอยบวกห้าห่างจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ไปประมาณ ๔ กิโลเมตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างพระตำหนักนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่แปรพระราช ฐานและเป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะของพระองค์ การก่อสร้างพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ เริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๔ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕


ตามปกติแล้ว สถานที่แห่งนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมได้ เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ บริเวณรอบๆ พระตำหนักได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยดอกไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์ไทยและ พันธุ์ต่างประเทศ