การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc1/2)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/11/2008
ที่มา: 
วีซีดีการบรรยายเรื่อง "การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน" โดยศาสตราจารย์ ระพี สาคริก จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น วันที่ 31 สิงหาคม 2544

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน"
จัดโดย สถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่โรงแรมมารวยการ์เด้น (Disc 1)
วันที่ 31 สิงหาคม 2544