การเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/11/2008
ที่มา: 
วีซีดีการบรรยายเรื่อง "การเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน" โดยศาสตราจารย์ ระพี สาคริก ในโอกาสการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2544 เวลา 13.00-14.00น.
  • Artist: 4
  • หัวข้อ: Live 8/5/2000
  • Album: Live 8/5/2000
  • ตามรอย: 1
  • Year: 1900
  • Length: 48:36 minutes (44.5 MB)
  • Format: Stereo 44kHz 128Kbps (CBR)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายพิเศษเรื่อง "การเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน"
ในโอกาสการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2544
เวลา 13.00-14.00น.