โรงเรียนวิถีพอเพียง - เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 (8/10/51)


Embed: 

Download the original : 7712_VTS_02_1.wmv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/12/2008
ที่มา: 
ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 

ตอนที่ 2. โรงเรียนวิถิพอเพียง (ความยาว 10.45 นาที)