หายนภัยการเกษตรไทย - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
หายนภัยการเกษตรไทย มองผ่านวิกฤตการณ์กล้วยไม้ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ครบรอบ 80 ปี

หายนภัยการเกษตรไทย มองผ่านวิกฤตการณ์กล้วยไม้

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ครบรอบ 80 ปี

พุทธินันท์ สุขพรวรกุล : บรรณาธิการ

ศ.ระพี สาคริก
สนับสนุนโดย
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)
มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
มูลนิธิสานแสงอรุณ
โรงเรียนรุ่นอรุณ
จัดพิมพ์โดย กองทุนศาสตราจารย์ระพี สาคริก

ไฟล์แนบขนาด
hayyanakankaseat.pdf12.75 MB