หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป โดยศ.ระพี สาคริก

หลักในการใช้ปุ๋ยสำหรับกล้วยไม้และต้นไม้ทั่วๆไป โดยศ.ระพี สาคริก

เนื้อหา
- แฟกเตอร์ที่บังคับการเจริญเติบโตของต้นไม้
- ธาตุสำคัญที่เป็นอาหารของต้นไม้
- ประเภทของปุ๋ย
- สัดส่วนของธาตุที่เป็นอาหารพืช
- ตำรับของปุ๋ย
- ลักษณะของปุ๋ย
- น้ำที่ใช้ผสมปุ๋ย
- การเสื่อมของปุ๋ย
- การละลายของปุ๋ย
- ความเป็นกรดของปุ๋ย
- ความเป็นพิษของปุ๋ย
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการใช้ปุ๋ย
- การให้ปุ๋ยกับต้นไม้ - วิธีการและเวลาที่เหมาะ
-  ประโยชน์ของการใช้ปุ๋ย
- โทษของการใช้ปุ๋ย
- สารเคมีที่ทำหน้าที่พิเศษ

ไฟล์แนบขนาด
KU0057428 (43).pdf4.01 MB