เกาะโอกินาวา กับ อนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย - ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
โอกินาวากับอนาคตของวงการกล้วยไม้ไทย

ร่วมใจกันจัดพิมพ์โดย
- สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ในพระบรมราชูปถัมป์
- สมาคมแคทลียาแห่งประเทศไทย
- สมาคมเวนด้าและแอสโคเซ็นด้าแห่งประเทศไทย
- สมาคมผู้ปลูกและผู้ส่งดอกกล้วยไม้
- สมาคมผู้ปลูกเลี้ยงและค้ากล้วยไม้ไทย
- สมาคมกล้วยไม้โคราช
- สมาคมกล้วยไม้ชลบุรี
- สมาคมกล้วยไม้ลพบุรี
- สมาคมกล้วยไม้นครสวรรค์
- สมาคมกล้วยไม้พระประแดง
- กลุ่มกล้วยไม้ภาคเหนือ
- กลุ่มกล้วยไม้ภาคใต้
- ชมรมกล้วยไม้ราชบุรี
- ชมรมกล้วยไม้เพชรบุรี
- ชมรมกล้วยไม้กาญจนบุรี

ไฟล์แนบขนาด
KU0057430 (29).pdf10.94 MB