หอมกลิ่นกล้วยไม้ - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
ระพี สาคริก นายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย

เนื้อหาตามสารบัญ
- แนวทางในการพัฒนากล้วยไม้ของประเทศไทย
- คุณค่าแห่งความเป็นครู
- การสำรวจกล้วยไม้ที่ดอยอินทนนท์
- ข้อคิดในการเลี้ยงกล้วยไม้
- สาเหตุที่เป็นอุปสรรคในการผสมกล้วยไม้
- การวิจัย
- บัญชรธรรมชาติ
- การปลูกกล้วยไม้เป็นการค้า
- รู้จักกับ อาจารย์ระพี สาคริก

ไฟล์แนบขนาด
KU0057446 (45).pdf10.09 MB