กล้วยไม้สำหรับผู้เริ่มต้น - ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/12/2008
ที่มา: 
ระพี สาคริก - นายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย

เนื้อหาจากสารบัญ
- จากกล้วยไม้ถึงวิญญาณการพัฒนา
- พื้นฐานธรรมชาติกล้วยไม้
- ความสัมพันธ์ระหว่างกล้วยไม้กับชีวิตมนุษย์
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกกล้วยไม้
- พฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้
- การจำแนกกล้วยไม้
- ส่วนต่างๆ ของกล้วยไม้
- หลักทั่วไปที่ใช้พิจารณาปลูกกล้วยไม้
- การปลูกและบำรุงรักษากล้วยไม้
- น้ำและการปฏิบัติในการให้น้ำกล้วยไม้
- การขยายพันธุ์กล้วยไม้
- การขยายพันธุ์กล้วยไม้โดยวิธีผสมเกสรและเพาะเมล็ด
- ตัวอย่างกล้วยไม้ในหมวดหมู่และสกุลต่างๆ
- การปลูกกล้วยไม้เลียนแบบธรรมชาติ
- สถานการณ์การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าของประเทศไทย
- จิตสำนึกของคนไทยผู้สนใจกล้วยไม้
- ประวัติชีวิตและงาน

ไฟล์แนบขนาด
KU0057448c (10).pdf3.95 MB