วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/12/2008
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com/

มวยไชยา

ภาค     ภาคใต้
จังหวัด  สุราษฎร์ธานี

  • อุปกรณ์และการเล่น

อุปกรณ์
- ด้ายดิบสำหรับพันมือ
- กางเกงขาสั้น
- ผ้าม้วนพันคาดแทนกระจับ เรียกว่าโละโปะ (ลูกโปก)
- เวทีมวย

วิธีการ การเปรียบมวยหรือจับคู่มวย สมัยนั้นไม่มีการชั่งน้ำหนักแต่ใช้วิธีการคาดคะเนด้วยสายตา หรือไปก็เอาตามความสมัครใจของคู่ต่อสู้
กติกาการชก การชกแบ่งออก ๕ ยก ใช้ยกเวียนคือ นักมวยคู่ที่ ๑ ขึ้นชกยกที่ ๑ จนหมดยก แล้วก็เข้าพุ่ม (ที่พักนักมวย) ให้คู่ที่ ๒ ขึ้นชกยกที่ ๑ ต่อ เป็นอย่างนี้จนถึงคู่สุดท้าย แล้วจึงเวียนมากให้นักมวยคู่ที่ ๑ มาชก ในคู่ที่ ๒ ต่อ เป็นเช่นนี้ทุกคู่จนครบ ๕ ยก หากคู่ใดเกิดแพ้ชนะกันก่อนครบยกก็ตัดออกไป การหมดยกมี ๒ แบบ คือ ๑. หมดยกด้วยวิธีการให้นักมวยที่เพลี่ยงพล้ำ "ยกมือ" ขอเวลาหมดยก แบบที่ ๒ ใช้ลูกอันแบบเดียวกับที่ใช้ในการชนไก่ คือ เริ่มจากการลอยลูกอัน จนลูกอันจมถือว่าหมด ๑ ยกโอกาสหรือเวลาที่เล่น

- ชกถวายหน้าพระที่นั่ง
- เมื่อมีการปะลองระหว่างคณะมวยที่มีการจัดขึ้นคุณค่าแนวคิดสาระ
มวยไชยา เป็นศิลปะประจำถิ่น "ไชยา" อำเภอไชยา จ.สุราษฎร์ธานีเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีเอกลักษณ์สร้างความเป็นปึกแผ่นใน หมู่คณะคือมวยในคณะเดียวกันจะมีความสามัคคีกันสอนให้นักมวยมีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้รู้จักชนะ