สถานที่สำคัญภาคกลาง - หลุมหลบภัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

หลุมหลบภัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ปทุมธานี

  • สถานที่ตั้ง

ซอยสามัคคีแปดพัน ท้ายวัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

  • ประวัติความเป็นมา

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีได้สร้างหลุมหลบภัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๕ เพื่อป้องกันภัยทางอากาศ

  • ลักษณะทั่วไป

ขุดเป็นหลุมแล้วทำหลังคาก่ออิฐถือปูนเสริมเหล็กแข็งแรงมั่นคง ทำเป็นรูปหลังคาหลังเต่า มีประตูเข้าออกได้ ๒ ทาง คือ ทางเหนือและทางใต้ จุคนได้ประมาณ ๒๐ คน

  • หลักฐานที่พบ

หลุมหลบภัย

  • เส้นทางเข้าสู่หลุมหลบภัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

เดินทางโดยรถยนต์เข้าสู่จังหวัดปทุมธานี ไปทางทิศใต้ประมาณ ๘ กิโลเมตร จอดรถที่ปากซอยสามัคคีแปดพัน หลังค่ายลูกเสือรังสิตใกล้กับวัดเทียนถวาย เดินเข้าไปประมาณ ๕๐ เมตร