วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
09/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  เพชรบุรี

  • สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
  • ประวัติความเป็นมา

ปราสาทหินวัดกำแพงแลง อยู่ห่างจากแม่น้ำเพชรบุรีมาทางตะวันออกประมาณ ๑ กิโลเมตร ชื่อเดิมของวัดกำแพงแลงไม่มีผู้ใดทราบกันแล้ว ชื่อ "กำแพงแลง" คงเกิดขึ้นเนื่องจาก ผู้คนสมัยหลังได้มาเห็นสภาพโบราณสถานใหญ่โตรกร้าง มีกำแพงศิลาแลงล้อมอยู่โดยรอบ จึงเรียกชื่อตามสภาพที่เห็นนั้นมาจนปัจจุบัน

  • ลักษณะทั่วไป

กลุ่มอาคารโบราณของวัดกำแพงแลงประกอบด้วยปรางค์ขนาดใหญ่ จำนวน ๕ องค์ ก่อสร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น แบ่งได้เป็นปรางค์ประธาน ๑ องค์ ปรางค์ทิศ ๔ องค์ มีกำแพงก่อด้วยศิลาแลงล้อมทั้ง ๔ ด้าน โดยมีประตูเข้าออกตรงกลางด้าน ๆ ละ ๑ ประตู ภายในกำแพงมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมอยู่บริเวณด้านหน้ากลุ่มปรางค์ทั้ง ๕ องค์

  • หลักฐานที่พบ

ปรางค์องค์กลาง หรือปรางค์ประธาน สร้างแบบจตุรมุขย่อเหลี่ยมไม้สิบสอง ต่อยอดขึ้นไปเป็นชั้น ๆ หน้าบันมีลวดลายสวยงาม ปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธรูปหินแดงจากวัดกุฎีทอง

ปรางค์องค์ทิศใต้ สร้างแบบจตุรมุขเช่นกัน แต่แตกต่างกันในรายละเอียด มุขด้านทิศตะวันออกมีบันไดและทวารเข้าไปในคูหาองค์ปรางค์ได้ ปัจจุบันมีผู้สร้างพระพุทธไสยาสน์ไว้ในคูหาปรางค์องค์นี้

ปรางค์องค์ทิศเหนือ สร้างลักษณะเดียวกับปรางค์องค์ทิศใต้ แต่มุขด้านตะวันออกได้พังลงมาปิดคูหาหมด และองค์ปรางค์ได้พังแต่ยอดลงมาแถบหนึ่ง

ปรางค์องค์ทิศตะวันตก ได้พังลงมา แต่เนินและรากฐานของปรางค์ยังปรากฏอยู่
ปรางค์องค์ทิศตะวันออก เป็นปราสาทที่สูงและใหญ่กว่าทุกปราสาท สร้างแบบจตุรมุข ภายในเป็นคูหา

  • เส้นทางเข้าสู่ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ปราสาทหินวัดกำแพงแลง อยู่ในตัวเมืองเพชรบุรี ตำบลท่าทราย ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ ๒ กิโลเมตร