แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - ปรางค์กู่สมบูรณ์ (กู่บ้านหนองคู)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

ปรางค์กู่สมบูรณ์ (กู่บ้านหนองคู)

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  ศรีสะเกษ

  • สถานที่ตั้ง บ้านหนองคู ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

  • ประวัติความเป็นมา

ปรางค์กู่สมบูรณ์หรือกู่บ้านหนองคู สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หรือประมาณปี พ.ศ. ๑๖๕๐-๑๗๐๐ สันนิษฐานว่าคงจะสร้างในเวลาใกล้เคียงกับปราสาทปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ เพื่อใช้เป็นเทวสถานหรือเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์

  • ลักษณะทั่วไป

ปรางค์กู่สมบูรณ์ มีลักษณะเป็นปรางค์ ๓ องค์ สร้างเรียงกันอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกคล้ายกับปรางค์กู่ ที่อำเภอปรางค์กู่ บริเวณรอบ ๆ มีสระน้ำโบราณ ปรางค์องค์กลางสร้างด้วยศิลาแลงปนอิฐ ผนังด้านในเป็นศิลาแลงทั้งหมด ภายในคูหาของปรางค์มีแท่นหินสี่เหลี่ยมจัตุรัสแท่นหนึ่ง น่าจะเป็นแท่นสำหรับตั้งศิวลึงค์หรือเทวรูป ปรางค์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ปรักหักพังเกือบหมดสิ้น เหลือเพียงเนินดินเพราะได้มีการขุดค้นหาเทวรูปและทรัพย์สินมีค่า ซึ่งเชื่อว่าคนในสมัยโบราณฝังดินเอาไว้

  • หลักฐานที่พบ

บัวยอดปราสาทซึ่งแกะสลักด้วยศิลาทรายและภาพศิลาทับหลัง มีสระน้ำล้อมรอบและคันดินที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองโบราณ

  • เส้นทางเข้าสู่ปรางค์กู่สมบูรณ์

ตามถนนลาดยางสายส้มป่อย - ราษีไศล ถึงแยกหัวช้างเข้าไปประมาณ ๙ กิโลเมตร