แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - บ้านกุดกวางสร้อย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

บ้านกุดกวางสร้อย

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  หนองบัวลำภู

  • สถานที่ตั้ง บ้านกุดกวางสร้อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดกวางสร้อย อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ประวัติความเป็นมา

ใน พ.ศ. ๒๕๓๖ เกษตรกรหมู่บ้านดังกล่าวได้ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และโบราณวัตถุ กรมศิลปากร โดยสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาสำรวจและประกาศเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

  • ลักษณะทั่วไป

มีการขุดพบเครื่องใช้โบราณวัตถุและศิลปวัตถุคล้ายหลักฐานโบราณคดีในยุคบ้านเชียง

  • หลักฐานที่พบ

เครื่องใช้โบราณ ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ศิลปะวัตถุต่าง ๆ เช่น ห่วงสำริด กล้องยาสูบ หินบดยา

  • เส้นทางเข้าสู่บ้านกุดกวางสร้อย

จากเส้นทางหมายเลข ๒๑๔๖ เส้นทางหนองบัวลำภู-โนนสัง ระยะทางประมาณ ๓๖ กิโลเมตร ถึงบ้านหนองแวง เลี้ยวขวาประมาณ ๗ กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารประจำทางจากหนองบัวลำภู-โนนสัง