แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แหล่งโบราณคดีดอนยาง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

แหล่งโบราณคดีดอนยาง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อำนาจเจริญ

  • สถานที่ตั้ง บ้านดอนเมย ตำบลนาจิก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีอายุประมาณปลายยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น

  • ลักษณะทั่วไป

พบภาชนะที่เป็นชามดินเผาลายเชือกทาบและผิวเรียบและหัวขวานสำริดที่มีแกลบข้าวติดอยู่ที่ผิวรวมอยู่ด้วย

  • หลักฐานที่พบ

ภาชนะดินเผา และหัวขวานสำริด

  • เส้นทางเข้าแหล่งโบราณคดีดอนยาง

จากอำเภอเมืองไปตามถนนชยางกูร (อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี) ระยะทางประมาณ ๑๑ กิโลเมตร