แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อำนาจเจริญ

  • สถานที่ตั้ง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ประวัติความเป็นมา

เป็นชุมชนที่ปรากฏชั้นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๓ ชั้นวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ พบภาชนะดินเผาโครงกระดูก และเนินศาสนสถาน ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีการนับถือพุทธศาสนา

  • ลักษณะทั่วไป

พบเศษภาชนะดินเผาที่มีทั้งผิวเรียบและลายเชือกทาบชุบน้ำโคลนสีแดง โดยที่ข้างในเป็นสีดำ และภาชนะดินเผาที่มีรอยกดเป็นรูปคลื่น ลายก้นขด และลายหวี

  • หลักฐานที่พบ

ภาชนะดินเผา โครงกระดูก และเนินศาสนสถาน

เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีบ้านโพนเมือง
จากอำเภอพนา ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร