แหล่งโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/01/2009
ที่มา: 
ประเพณีไทยดอทคอม http://www.prapayneethai.com

แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า

 
 
 
 
 

ภาค     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด  อำนาจเจริญ

  • สถานที่ตั้ง บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ประวัติความเป็นมา

เป็นแหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลสมัยทวาราวดี ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓

  • หลักฐานที่พบ

เสมาหินทราย พระพุทธรูปหินทรายแบบทวาราวดีตอนปลาย

  • เส้นทางเข้าสู่แหล่งโบราณคดีวัดดงเฒ่าเก่า

จากตัวอำเภอเมือง ตามถนนอรุณประเสริฐ (อำเภอเมือง-ทางแยกตำบลน้ำปลีก-วัดดงเฒ่าเก่า) ระยะทางประมาณ ๒๓ กิโลเมตร