MV ถึงวันต้องตื่น - vdo โครงงานสื่อคุณธรรม


Embed: 

Download the original : 9553_01MVdayofwakeup.flv

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
02/02/2009
ที่มา: 
โครงงานสื่อคุณธรรม

- MV ถึงวันต้องตื่น
- พี่ธรรมะ เพลงธรรมนำเยาวชน
- เยาวชนสร้างสื่อ สื่อสร้างชาติ1
- เยาวชนสร้างสื่อ สื่อสร้างชาติ2
- เยาวชนสร้างสื่อ สื่อสร้างชาติ3
- วงดนตรีคุณธรรม ตะติยัมปิ
- อิทธิพลของสื่อกับการล่มสลายของอาเจนตินา