เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/02/2011
ที่มา: 
วัดชลประทานรังสฤษภ์ จ.นนทบุรี
ไฟล์แนบขนาด
panya120.pdf4.43 MB