ปฏิยุทธ์อบายมุข ทางเสื่อมให้เดินหนีทางดีให้เดินตาม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
04/02/2011
ที่มา: 
วัดชลประทานรังสฤษภ์ จ.นนทบุรี
ไฟล์แนบขนาด
panya146.pdf65.35 MB