บทความเกี่ยวกับชนเผ่า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

บทความเกี่ยวกับชนเผ่า เรื่องบทสัมภาษณ์ "มึดา นาวานารถ" เธอ ‘สู้’ เพื่อสัญชาต

บทสัมภาษณ์ "มึดา นาวานารถ" เธอ ‘สู้’ เพื่อสัญชาต
มีดา นาวาถารถ

บทความเกี่ยวกับชนเผ่า เรื่องจริยธรรมของผู้ออกกฎหมาย: กรณีกฎหมายป่าชุมชน

จริยธรรมของผู้ออกกฎหมาย: กรณีกฎหมายป่าชุมชน

โดย ชูพินิจ เกษมณี
ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21ธันวาคม 2007