บทความ

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

พฤติกรรมของผู้ใหญ่กับความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตอนาคตของเด็ก - ศ.ระพี สาคริก

ชื่อเต็มของบทความ คือ

พฤติกรรมของผู้ใหญ่กับความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตอนาคตของเด็กคือสื่อการศึกษาที่มี อิทธิพลเหนือสื่อการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย