เรจินัลด์ เรย์

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

เวียนว่ายอยู่ในหัว

บทความที่แสดงถึงแนวโน้มการภาวนาในบริบทของสังคมยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม ที่กำลังพบกับปัญหาความไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของผู้ปฏิบัติ บ่อยครั้งที่เรานั่งสมาธิโดยให้ความสนใจแต่เพียงส่วนคอขึ้นไป พักจิตให้ว่ายเวี

ความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตทุกขณะ

มุมมองของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ บรรยายที่ศูนย์ศัมภาละ ในเมืองโบลเดอร์ รัฐโคโลราโด

แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

บนเส้นทางแห่งการภาวนา

ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกภาวนาเข้มหนึ่งเดือน(dathun) ให้กับคน ๑๕๐ คน ของเรจินัลด์ เรย์ ในรูปแบบของ“การเดินทาง” ที่คนกลุ่มนั้นได้เรียนรู้และค้นพบร่วมกัน

แปลและเรียบเรียง โดย วิจักขณ์ พานิช

นิยามธรรม

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง
จาก “In a Word, Dharma” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๑

ความยุ่งคือความขี้เกียจ

สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ที่มองว่าชีวิตจะต้องยุ่งอยู่ตลอดเวลา ผู้คนกลัวที่จะอยู่คนเดียว กลัวที่จะสัมผัสพื้นที่ภายใน หรือความเงียบจากการนั่งอยู่กับตัวเอง

อานาปาณสติเบื้องต้น

บทความแปล อานาปาณสติเบื้องต้น

นำปฏิบัติโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช
นำเสนอรายละเอียดของการฝึกภาวนาตามลมหายใจเข้าออกขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงความสำคัญของการดำรงสติอยู่ในกาย