ลายผ้า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00050 ผ้าล้อ (1)

ลำดับที่ 00050 ผ้าล้อ (1)

ลำดับที่ :  00050

รหัส :  01-19-13-000050

ชื่อผ้า :  ผ้าล้อ (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการขิดและจก

ขนาด กว้าง : 68

ยาว :  154

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ผืน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00049 มุ้งสีขาว

ลำดับที่ 00049 มุ้งสีขาว

ลำดับที่ :  00049

รหัส :  01-18-05-000049

ชื่อผ้า :  มุ้งสีขาว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 152

ยาว :  211

สูง :  162

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 หลัง

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00048 ถุงย่ามขาว

ลำดับที่ 00048 ถุงย่ามขาว

ลำดับที่ :  00048

รหัส :  01-17-10-000048

ชื่อผ้า :  ถุงย่ามขาว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 57

ยาว :  94

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00046 ถุงย่ามดำ (1)

ลำดับที่ 00046 ถุงย่ามดำ (1)


ลำดับที่ :  00046

รหัส :  01-17-10-000046

ชื่อผ้า :  ถุงย่ามดำ (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  จก

ขนาด กว้าง : 28

ยาว :  66

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00045 ผ้าขาวม้า

ลำดับที่ 00045 ผ้าขาวม้า


ลำดับที่ :  00045

รหัส :  01-16-09-000045

ชื่อผ้า :  ผ้าขาวม้า

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอขัดเป็นตาราง

ขนาด กว้าง : 77

ยาว :  188

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00044 ผ้าขาวม้า

ลำดับที่ 00044 ผ้าขาวม้า


ลำดับที่ :  00044

รหัส :  01-16-09-000044

ชื่อผ้า :  ผ้าขาวม้า

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอขัดเป็นตาราง

ขนาด กว้าง : 77

ยาว :  188

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00042 ผ้าขาวม้า

ลำดับที่ 00042 ผ้าขาวม้า


ลำดับที่ :  00042

รหัส :  01-16-09-000042

ชื่อผ้า :  ผ้าขาวม้า

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอขัดเป็นตาราง

ขนาด กว้าง : 66

ยาว :  171

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00041 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ 00041 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ :  00041

รหัส :  01-15-08-000041

ชื่อผ้า :  ผ้าหน้ามุ้ง

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 31

ยาว :  103

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00040 หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)

ลำดับที่ 00040 หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)


ลำดับที่ :  00040

รหัส :  01-14-07-000040

ชื่อผ้า :  หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 17

ยาว :  32

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน