ซิ่นหมี่

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00041 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ 00041 ผ้าหน้ามุ้ง

ลำดับที่ :  00041

รหัส :  01-15-08-000041

ชื่อผ้า :  ผ้าหน้ามุ้ง

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 31

ยาว :  103

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00040 หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)

ลำดับที่ 00040 หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)


ลำดับที่ :  00040

รหัส :  01-14-07-000040

ชื่อผ้า :  หมอนหกหรือหมอนน้อย (4)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 17

ยาว :  32

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00036 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00036 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00036

รหัส :  01-13-07-000036

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 32

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00035 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ 00035 หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ลำดับที่ :  00035

รหัส :  01-13-07-000035

ชื่อผ้า :  หมอนเท้าหรือหมอนขวาน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง : 31

ยาว :  52

สูง :  33

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00032 ผ้าห่มลาย

ลำดับที่ 00032 ผ้าห่มลาย


ลำดับที่ :  00032
รหัส :  01-11-03-000032

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มลาย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้าย

ขนาด กว้าง :  100

ยาว :  150

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน