ความหมาย

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

ภัยธรรมชาติ

ความหมายของ "วัฒนธรรม" - สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ความหมายของ "วัฒนธรรม"

นักวิชาการวัฒนธรรมหลายท่านได้ให้คำจำกัดความ
คำว่า "วัฒนธรรม" ไว้ดังนี้