ข้าวไทย

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

THE RICE KING

THE RICE KING      
Mr. BOB HILL

อ้างอิงแหล่งที่มา : มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

เสียงจากครูและนักเรียนโรงเรียนชาวนา

เสียงจากครูและนักเรียนโรงเรียนชาวนา
วรรณา นาวิกมูล
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

โรงเรียนชาวนา

โรงเรียนชาวนา     
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

สมาคมชาวนาไทย

สมาคมชาวนาไทย     
สุวรรณ คธาวุธ
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

อนาคตการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดจีน

อนาคตการส่งออกข้าวไทยสู่ตลาดจีน     
ดร.ชโยดม สรรพศรี
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

เขาคิดถึงชาวนากันว่าอย่างนี้...

เขาคิดถึงชาวนากันว่าอย่างนี้...     
ทรงกลด บางยี่ขัน
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย

บทสะท้อนความคิด เรื่องชีวิตชาวนาไทย     
ดร.ทิพวัลย์ สีจันทร์
หนังสือข้าวกับชาวนา


อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม

ชาวนาไทย : ภาพที่มองผ่านวรรณกรรม
สุกัญญา สุจฉายา
จาก หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm

วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา - ผศ.เอี่ยม ทองดี

วันวาน วันนี้ และพรุ่งนี้ของชาวนา ผศ.เอี่ยม ทองดี
หนังสือข้าวกับชาวนา

อ้างอิงแหล่งที่มา :  มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://www.thairice.org/html/article/index.htm