เวทีเติมใจ

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

สุขจากงานที่หนองสาหร่าย - เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 (8/10/51)

Watch this video!
ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551
 ตอนที่ 4  สุขจากการที่หนองสาหร่าย  (ความยาว 9.24 นาที)

อาสาเพื่อสังคม - เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 (8/10/51)

Watch this video!

ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 

ตอนที่ 3 อาสาเพื่อสังคม   (ความยาว 5.54 นาที)

โรงเรียนวิถีพอเพียง - เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 (8/10/51)

Watch this video!

ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

 

ตอนที่ 2. โรงเรียนวิถิพอเพียง (ความยาว 10.45 นาที)

ชีวิตต้องสู้ - เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 (8/10/51)

Watch this video!

ดีวีดี เวที "เติมหัวใจให้สังคม" ครั้งที่ 6 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ตอนที่ 1. ชีวิตต้องสู้   (ความยาว 6.25 นาที)