สถานที่ประวัติศาสตร์

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดศรีชุม

วัดศรีชุม

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - กำแพงเมืองโบราณ (ประตูกำแพงหัก)

กำแพงเมืองโบราณ (ประตูกำแพงหัก)

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดตระพังเงิน

วัดตระพังเงิน

 

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดพระพายหลวง

วัดพระพายหลวง

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อม

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดนางพญา

วัดนางพญา

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ - วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย

แหล่งโบราณคดีภาคเหนือ -วัดเขาพนมเพลิง

วัดเขาพนมเพลิง

ภาค     ภาคเหนือ
จังหวัด  สุโขทัย