วิถีชีวิตชาวไทยภาคเหนือ

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

หลงป่า

หลงป่า
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต 16 ท้องถิ่นชนบทลำปางที่ยังเหลืออยู่

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม เขต 16 ท้องถิ่นชนบทลำปางที่ยังเหลืออยู่
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ปูจาต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพยดา

ปูจาต้าวตั้งสี่ ประเพณีการนับถือเทพยดา
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน


สะตวงสำหรับบูชาต้าวตั้งสี่

หญ้าขัด

หญ้าขัดใครฤาจะขัดได้
ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

ส้มป่อย พืชศักดิ์สิทธิ์ พิชิตสิ่งชั่วร้าย

ส้มป่อย พืชศักดิ์สิทธิ์ พิชิตสิ่งชั่วร้าย
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

 

ปั๊กกะตืนตักข้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเคารพธรรมชาติ

ปั๊กกะตืนตักข้าว ภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการเคารพธรรมชาติ
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

เรื่องของขวัญ

เรื่องของขวัญ
ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน  

ขวัญเป็นความเชื่อของชาวล้านนาว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนพืช สัตว์หรือสิ่งของต่างมีขวัญทั้งสิ้น

กินอ้อ พิธีกรรมตอกย้ำความมั่นใจ

กินอ้อ พิธีกรรมตอกย้ำความมั่นใจ

ศรี จันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน

กลองปู่จา คุณค่าแห่งความเอื้ออาทร

กลองปู่จา คุณค่าแห่งความเอื้ออาทร

ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง - ผู้เขียน