อาจารย์ป๋วย

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่

อุดมคติสำหรับคนรุ่นใหม่
โดย
ป๋วย อึ๊งภากรณ์, พระประชา ปสนฺนธมฺโม,
น.พ.วิชัย โชควิวัฒน์, เตือนใจ ดีเทศน์

อุดมคติและปณิธานอาจารย์ป๋วยกับข้อเสนอจัดตั้งสถาบันป๋วยเพื่อการจัดการสังคม

อุดมคติและปณิธานอาจารย์ป๋วยกับข้อเสนอจัดตั้งสถาบันป๋วยเพื่อการจัดการสังคม โดยไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เรียบเรียง

อาจารย์ป๋วย บิดาแห่งทรัพยากรมนุษย์ของไทย

เนื้อหา

-จากวันนี้ย้อนหลับไปในอดีต
-คนธรรมดาที่เป็นครู
-นักบริหารผู้มีความเป็นคน
-เส้นทางสู่ตำแหน่งอธิการบดี
-นักบริหารที่เป็นครู
-ค่าของคนอาจอยู่ที่ผลของงาน
-วันสงบ
-ยามวิกฤต

อาจารย์ป๋วย ที่ระลึก 84 ปี 9 มีนาคม 2543

บัญฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เนื่องในวันอายุครบ 84 ปี อาจารย์ป๋วย
ISBN : 974-85867-6-6

สาระในหนังสือ

อาจารย์ป๋วย กับสังคมไทย

อาจารย์ป๋วย กับสังคมไทย
โดย

สุลักษณ์ ศิวรักษ์
รังสรรค์

วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วิเคราะห์งานเขียนของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดย วิทยากร เชียงกูล

สำนักพิมพ์วิญญูชน ISBN : 974-282-568-8

มรดกทางปัญญาชิ้นสำคัญของอาจารย์ป๋วย

           ... คนเราจะเป็นคนที่สมบูรณ์ได้       
ต้องระลึกเสมอถึงคุณธรรม 3 ข้อ คือ                     

การอภิปรายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี - "อาจารย์ป๋วยกับธนาคารแห่งประเทศไทย"

การอภิปรายเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี - "อาจารย์ป๋วยกับธนาคารแห่งประเทศไทย" (วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2535)

บรรยาย ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2 ตุลาคม 2512)

80 ปีอาจารย์ป๋วย ชีวิตและงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน
สุวัฒน์ ทองธนากุล (สำนักพิมพ์ผู้จัดการ)
นริศ ชัยสูตร  (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ดวงมณี วงศ์ประทีป  (ธนาคารแห่งประเทศไทย)