นิทาน เรื่องเล่า

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

นิทานอาข่า - นกแก้วกับยักษ์

นิทานอาข่า- นกแก้วกับยักษ์

นิทานอาข่า - ช้างกับราชสีห์

นิทานอาข่า- ช้างกับราชสีห์

นิทานอาข่า - คางคกกับเสือ

นิทานอาข่า-คางคกกับเสือ

นิทานอาข่า - แมวผู้มีอำนาจ

นิทานอาข่า-แมวผู้มีอำนาจ

นิทานอาข่า - เพื่อนผี

เพื่อนผี นิทานอาข่า-เพื่อนผี

นิทานอาข่า - ภาษาเขียนชาวอ่าข่า


นิทานอาข่า-ภาษาเขียนชาวอ่าข่า

นิทานอาข่า - การเกิดประตูหมู่บ้าน

นิทานอาข่า-การเกิดประตูหมู่บ้าน

นิทานอาข่า - การเลือกคู่ครองของอ่าข่า

นิทานอาข่า-การเลือกคู่ครองของอ่าข่า

นิทานอาข่า - การเกิดอาข่าและชาติพันธุ์ต่างๆ

 นิทานอาข่า-การเกิดอาข่าและชาติพันธุ์ต่างๆ

ชนเผ่าอาข่า - ประเพณี "ยอพูนองหมื่อเช้เออ"


การเลือกฤกษ์วันดีของชุมชน เพื่อกินข้าวใหม่ "ยอพูนองหมื่อเช้เออ"