ภาคกลาง

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - บ้านคูเมือง

บ้านคูเมือง (เมืองขีดขิน, ปรันตปะ, เสนาราชนคร)

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ปราสาทเขาน้อย

ปราสาทเขาน้อย

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สระแก้ว

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ป้อมวิเชียรโชฎก

ป้อมวิเชียรโชฎก

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรสาคร

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - หมู่บ้านเขายี่สาร

หมู่บ้านเขายี่สาร

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  สมุทรสงคราม

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองซับจำปา

เมืองซับจำปา

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ลพบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ถ้ำฤาษีเขางู

ถ้ำฤาษีเขางู

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ราชบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - เมืองโบราณคูบัว

เมืองโบราณคูบัว

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ราชบุรี

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - แหล่งเรือจมที่เกาะทะลุ

แหล่งเรือจมที่เกาะทะลุ

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ระยอง

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า

แหล่งโบราณคดีวัดบ้านเก่า

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  ระยอง

แหล่งโบราณคดีภาคกลาง - ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ปราสาทหินวัดกำแพงแลง

ภาค     ภาคกลาง
จังหวัด  เพชรบุรี