ระพี

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว - ศาตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1/2)


46:09 minutes (42.26 MB)

ศาตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "สังคมไทยกับความแตกแยกในครอบครัว"
วันที่ 10 มกราคม 2545

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ - ศาสตราจารยื ระพี สาคริก (Disc 3/3)(2/2)


45:58 minutes (42.09 MB)

ศาสตราจารยื ระพี สาคริก
บรรยายในหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและการจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 2/3)(2/2)


30:53 minutes (28.28 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายใจหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 2/3)(1/2)


30:50 minutes (28.24 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายใจหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง

คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1/3)


45:55 minutes (42.05 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายใจหัวข้อ คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารและจัดการ
การประชุมสัมมนาเรื่อง การบริหารงานส่งเสริมการเกษตร
สำหรับหัวหน้างานระดับอำเภอ
จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการเกษตรภาคกลาง

ครูกับคุณธรรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 2)


5:22 minutes (4.92 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "ครูกับคุณธรรม"
จัดทำคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา Disc 2
วันที่ 21 กันยายน 2543

ครูกับคุณธรรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1)(2/2)


30:31 minutes (27.95 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "ครูกับคุณธรรม"
จัดโทยคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (Disc 1)(2/2)
วันที่ 21 กันยายน 2543

ครูกับคุณธรรม - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก (Disc 1)(1/2)


30:30 minutes (27.93 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "ครูกับคุณธรรม"
จัดโทยคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา (Disc 1)(1/2)
วันที่ 21 กันยายน 2543

การเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก


48:36 minutes (44.5 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายพิเศษเรื่อง "การเกษตรของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน"
ในโอกาสการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2544
เวลา 13.00-14.00น.

อนาคตการทำการเกษตรแบบยั่งยืนของไทย - ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก


41:57 minutes (38.41 MB)

ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก
บรรยายเรื่อง "อนาคตการทำการเกษตรแบบยั่งยืนของไทย"
ในโอกาสเปิดการสัมมนาการเกษตรแบบยั่งยืนภาคใต้
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 8 พ.ค. 2544