จิตตปัญญาศึกษา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มิใช่รูปแบบของการศึกษา หรือ ระบบการศึกษา แต่เน้นไปที่ “กระบวนการ” คำๆ นี้เหมือนเป็นการจุดประกายความหมายใหม่ ให้เราย้อนกลับไปหาราก คุณค่า และความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ ที่

ง่ายงามในความธรรมดา

คุณค่าและความหมายของคำว่าธรรมดา ในแง่มุมแห่งความเต็มเปี่ยมภายใน

โดย วิจักขณ์ พานิช

หาก...

บทกวีใคร่ครวญถึงกำลังใจในเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ

โดย วิจักขณ์ พานิช

บ้านดินกับสำนึกทางวิศวกรรม

คนบางคนใช้เวลาทำงานกว่าครึ่งค่อนชีวิตเพื่อจะมีบ้านสวยๆสักหลังไว้อยู่อาศัย มากไปกว่านั้นแม้ว่าจะมีบ้านสวยงามหรูหราราคาเป็นล้านเป็นแสนแล้วก็ตาม ก็หาได้มีความสุขคู่ควรกับความเหน็ดเหนื่อยที่ลงแรงไปไม่ สังคม

กล้าที่จะเจ็บ

บทความที่นำเสนอแง่มุมของการภาวนาเพื่อเป้าหมายของ "ภาวนาเพื่อสัมผัสความทุกข์ " แทนที่ "ภาวนาเพื่อพ้นทุกข์"

คนรุ่นใหม่กับจิตวิวัฒน์

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพของสสส.และแนวคิดเรื่องของการศึกษาที่ไม่แยกขาดจากเรื่องการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

Myth and Reality

บทความ คุณค่าของตำนาน

บอกเล่าถึงชีวิตและอุดมคติของนักประวัติศาสตร์ศาสนาที่ชื่อ เมอชิเอ เอลิอาเด

อานาปาณสติเบื้องต้น

บทความแปล อานาปาณสติเบื้องต้น

นำปฏิบัติโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช
นำเสนอรายละเอียดของการฝึกภาวนาตามลมหายใจเข้าออกขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงความสำคัญของการดำรงสติอยู่ในกาย