จิตตปัญญาศึกษา

warning: Parameter 2 to views_rss_views_feed_argument() expected to be a reference, value given in /home/openbase/domains/openbase.in.th/public_html/includes/module.inc on line 406.

คุณค่า ความหมาย และจินตนาการ

การศึกษาที่กำลังถูกจับตามองในสังคมไทยเวลานี้ คือ การศึกษา (‘E’) ที่มักจะมุ่งไปที่รูปธรรมของการศึกษาเพื่อคนหมู่มาก (mass education) เป็นการตั้งเป้ามองไปที่ “ความสำเร็จ” แต่เมื่อใดที่ระบบการศึกษาขาดซึ่งรากฐานของการแสวงหา

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ

การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ มิใช่รูปแบบของการศึกษา หรือ ระบบการศึกษา แต่เน้นไปที่ “กระบวนการ” คำๆ นี้เหมือนเป็นการจุดประกายความหมายใหม่ ให้เราย้อนกลับไปหาราก คุณค่า และความหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ ที่

ง่ายงามในความธรรมดา

คุณค่าและความหมายของคำว่าธรรมดา ในแง่มุมแห่งความเต็มเปี่ยมภายใน

โดย วิจักขณ์ พานิช

หาก...

บทกวีใคร่ครวญถึงกำลังใจในเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ

โดย วิจักขณ์ พานิช

บ้านดินกับสำนึกทางวิศวกรรม

คนบางคนใช้เวลาทำงานกว่าครึ่งค่อนชีวิตเพื่อจะมีบ้านสวยๆสักหลังไว้อยู่อาศัย มากไปกว่านั้นแม้ว่าจะมีบ้านสวยงามหรูหราราคาเป็นล้านเป็นแสนแล้วก็ตาม ก็หาได้มีความสุขคู่ควรกับความเหน็ดเหนื่อยที่ลงแรงไปไม่ สังคม

กล้าที่จะเจ็บ

บทความที่นำเสนอแง่มุมของการภาวนาเพื่อเป้าหมายของ "ภาวนาเพื่อสัมผัสความทุกข์ " แทนที่ "ภาวนาเพื่อพ้นทุกข์"

คนรุ่นใหม่กับจิตวิวัฒน์

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพของสสส.และแนวคิดเรื่องของการศึกษาที่ไม่แยกขาดจากเรื่องการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ

สัมภาษณ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

Myth and Reality

บทความ คุณค่าของตำนาน

บอกเล่าถึงชีวิตและอุดมคติของนักประวัติศาสตร์ศาสนาที่ชื่อ เมอชิเอ เอลิอาเด

อานาปาณสติเบื้องต้น

บทความแปล อานาปาณสติเบื้องต้น

นำปฏิบัติโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลโดย วิจักขณ์ พานิช
นำเสนอรายละเอียดของการฝึกภาวนาตามลมหายใจเข้าออกขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงความสำคัญของการดำรงสติอยู่ในกาย