สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL)และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
23/11/2010
ที่มา: 
งานวิจัยของ TDRI
ไฟล์แนบขนาด
tdri116.pdf3.33 MB