ภัยธรรมชาติ (20)

โลกร้อนและวิธี เพื่อความอยู่รอด

โลกร้อนและวิธี เพื่อความอยู่รอด
บรรยายโดย อาจารย์พงศ์กฤษณ์ เสนีวงศ์

สิ่งที่แฝงอยู่ในกระแสน้ำท่วมครั้งใหญ่ - ศ.ระพี สาคริก

สิ่งที่แฝงอยู่ในกระแสน้ำท่วมครั้งใหญ่ 8 ต.ค. 2538. 2 หน้า

Syndicate content