นิเวศวิทยา (8)

สิ่งแวดล้อมกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิต - ศ.ระพี สาคริก

สิ่งแวดล้อมกับวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของชีวิต 9 มี.ค. 2532. 5 หน้า

การจัดการน้ำเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน

การจัดการน้ำเพื่อความเป็นธรรมและยั่งยืน    
สาระสังเขป:

ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำ
บรรณาธิการ : เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์
ความยาว: 71 หน้า
สาระสังเขป : คงยังจำกันได้ถึงภาพเหตุการณ์อันน่าสลดใจ กรณีดินถล่มและน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่หลายจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง...

การจัดการมลพิษ

การจัดการมลพิษ
บรรณาธิการ : เอมพงศ์ บุญญานุพงศ์
ความยาว: 79 หน้า
สาระสังเขป : คงจะเป็นฝันร้ายไม่น้อย หากวันดีคืนดีเราตื่นขึ้นมาก็พบว่าลานกว้างข้างบ้านกำลังจะกลายเป็นที่ฝังกลบขยะ

โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลรัตภูมิ และตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

 

จาก คลังปัญญาไทย, สารานุกรมฟรี

ในหลวงห่วงโลกร้อน-น้ำ

ในหลวงห่วงโลกร้อน-น้ำมีรับสั่งให้หน่วยงานถวายรายงานทุกวัน

Syndicate content
โครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร ตำบลรัตภูมิ และตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา