ทางเลือกในการกำหนดวาระแห่งชาติ..ว่าด้วยการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตจราจร

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/06/2007
ที่มา: 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ทางเลือกในการกำหนดวาระแห่งชาติ..ว่าด้วยการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตจราจร   
สาระสังเขป:
จากข้อมูลสถิติพบว่า อุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตกว่าปีละ 13,000 คน และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจรได้มีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เกิดผล หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอผลการศึกษา"วิเคราะห์เชิงนโยบาย การป้องกันอุบัติเหตุจราจร"ซึ่งนำบทเรียนของมาตรการที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศมาสังเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบาย และนำไปสู่การกระบวนปรึกษาภาคส่วนต่างๆ ให้ได้มาซึ่งวาระนโยบายที่พร้อมดำเนินงาน ให้เป็นไปได้ทั้งในแง่การคลังและการยอมรับของสังคมรวมทั้งความเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้ลุล่วงด้วยดีและยั่งยืน(หนึ่งในเอกสารประกอบงานสัมมนาระดับชาติเรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่7 "ชุมชนถนนปลอดภัย มอเตอร์ไซด์ปลอดอุบัติเหตุ" ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย.49 ณ อิมแพคเมืองทองธานี)
ความยาว: 144 หน้า

ไฟล์แนบขนาด
accident.pdf2.74 MB