กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาและลำปาง ระบบสวัสดิการภาคประชาชน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
08/12/2007
ที่มา: 
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

กรณีศึกษาจังหวัดสงขลาและลำปาง ระบบสวัสดิการภาคประชาชน

ผู้เขียน: ผศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา

ไฟล์แนบขนาด
aw11.pdf2.22 MB