พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทางกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวนตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/07/2010
ที่มา: 
www.ohmpps.go.th

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทางกระบี่แก่ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2513 ณ กระทรวงมหาดไทย 060414

ไฟล์แนบขนาด
06042514.pdf2.96 MB