พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวณชายแดน ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/07/2010
ที่มา: 
www.ohmpps.go.th
ไฟล์แนบขนาด
21052518.pdf12.19 MB