การจับคู่ความช่วยเหลือภาคประชาชนตามแนวคิด “จับคู่ชุมชน”

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
14/05/2012
ที่มา: 
เครือข่าย คปสม. และมูลนิธิชุมชนไท
ไฟล์แนบขนาด
7_บทเรียนจากกรุงเทพและปริมณฑล.doc6.84 MB