วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ และตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/05/2012
ที่มา: 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไฟล์แนบขนาด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ.pdf15.9 MB