เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน หรือ อ่าวตัวกอ เตรียมรับมือทั้งภัยพิบัติธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/05/2012
ที่มา: 
มูลนิธิชุมชนไท www.chumchonthai.or.th
ไฟล์แนบขนาด
gulfofthailand_0.pdf800.29 KB