เตรียมรับมือทั้งภัยพิบัติธรรมชาติและภัยจากน้ำมือมนุษย์ โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/05/2012
ที่มา: 
มูลนิธิชุมชนไท www.chumchonthai.or.th
ไฟล์แนบขนาด
korathdisaster.pdf2.01 MB