เครือข่ายชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี หลังอบรมแผนรับมือภัยพิบัติ...ได้ทดสอบอพยพหนีน้ำท่วมทันที

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
17/05/2012
ที่มา: 
มูลนิธิชุมชนไท www.chumchonthai.or.th
ไฟล์แนบขนาด
ubondisaster_01_0.pdf1.84 MB