วิธีวางกระสอบทรายให้กั้นน้ำได้ดีที่สุด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/06/2012
วิธีวางกระสอบทรายให้กั้นน้ำได้ดีที่สุด
ที่มา: 
เฟสบุคมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150488845676110&set=a.313957196109.193839.162746856109&type=1&theater