ของที่ควรพกติดตัวไว้ยามฉุกเฉิน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/06/2012
ของที่ควรพกติดตัวไว้ยามฉุกเฉิน
ที่มา: 
ภาพประกอบโดย คุณญาสินี เศรษฐอนุกูล เวปไซต์ Design for Disasters http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150324985955838&set=a.385783970837.164884.326943975837&type=1&ref=nf